Política de privacitat

Política de Privacitat

CTIS mai utilitzarà les seves dades per a fins diferents als indicats durant la seva recollida i mai els cedirà a tercers.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: CTIS 3000, S.L. (CTIS)
CIF: B63667950
Adreça postal: Carretera de Terrassa 71, Local , 08206 Sabadell (Barcelona)
Telèfon: 937267622
Contacte del Delegat de Protecció de dades: info@ctis.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
CTIS tracta l'informació que ens faciliti per a la gestió dels serveis sol·licitats, i la difusió pública de serveis, notícies, productes o promocions, donat l'interès d'aquests.

Quant de temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins al compliment de les obligacions contractuals sobre la base de la gestió dels serveis sol·licitats o fins que s'oposi a el tractament o revoqui el consentiment per a les altres finalitats excepte les dades que siguin necessàries per complir amb obligacions legals i estatutàries com els terminis de prescripció per a possibles responsabilitats legals basant-se el tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base jurídica per al tractament de les seves dades és la prestació de el servei sol·licitat.
Les categories de dades que es tracten són dades de contacte i identificació: nom de l'empresa, nom i cognoms, adreça electrònica i telèfon.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CTIS estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
• Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
• En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem (bloquejats) en compliment d'obligacions legals.